Z dziejów historii klubu:
Jesteśmy w trakcie zbierania materiałów


Harcerski Klub Łączności powstał przy Inspektoracie Specjalności Obronnych Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP jako dział łączności ISO (Inspektoratu Specjalności Obronnych). Działalność klubowa rozpoczęła się zorganizowanym kursem łączności w Hufcu Kraków - Śródmieście. Z datą 25 października 1973 roku - Inspektorat został zarejestrowany w Polskim Związku Krótkofalowców jako uprawniony do prowadzenia pracy radioamatorskiej. Po kilku miesiącach przygotowań technicznych jak i szkoleniowych oraz uzyskaniu niezbędnych weryfikacji i zezwoleń z Państwowej Inspekcji Radiowej (obecnie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty) uruchomiona została amatorska stacja radiowa. Inauguracyjną łączność nawiązano 15 lutego 1974 roku w paśmie 145 MHz z operatorem Karolem SP9ANZ. W tym dniu po raz pierwszy nadano sygnał wywoławczy stacji SP9ZCJ. Pierwszymi operatorami Radiostacji byli: Roman SP9BCV, Mieczysław SP9CHL oraz Franciszek SP9FTM (SK). W początkowym okresie działalności radiostacja pracowała z siedziby w Krakowie przy ul. Rynek Główny 25, skąd została przeniesiona wraz z ISO na ul. Szewską a później do siedziby przy ul. Karmelickiej 31/4 gdzie pracuje do dzisiaj. Klub zajmuje się obecnie propagowaniem różnych sposobów łączności przewodowej (telefony, centralki), radiowej amatorskiej jak i służbowej w ramach Związku Harcerstwa Polskiego, zabezpieczając różne imprezy stałe (obozy, zgrupowania) i terenowe (gry, biegi). W prowadzonej działalności krótkofalarskiej zajmujemy wysokie lokaty w zawodach UKF w kategorii stacji klubowych pracując w pasmach 50MHz, 144MHz, 432MHz.


Kilka zeskanowanych fotek (niestety dawniej nie znano aparatów cyfrowych :) ) wykonanych na przestrzeni dziejów

Harcerski Klub Łączności Chorągwi Krakowskiej ZHP ul. Karmelicka 31/4, 31-131 Kraków
Radiostacja SP9ZCJ, e.mail: sp9zcj@free.ngo.pl, Strona WWW: free.ngo.pl/sp9zcj