PARAMETRY TECHNICZNE POPULARNYCH PRZEWODÓW ANTENOWYCH


TYP KABLA RG 58 RG213 H155 H500 H1000 H1001 WLek50
PARAMETRY MECHANICZNE
Przewodnik
wewnętrzny
17x0,19mm
(miedź)
7x0,75mm
(miedź)
19x0,28mm
(miedź)
 2,5mm
(miedź)
2,62mm
(miedź)
19x0,54mm
(miedź)
7x0,75mm
(miedź)
Dielektryk PE
jednorodny
PE
jednorodny
PE
spieniony
PE
spieniony
PE
spieniony
PE
spieniony
PE
jednorodny
Przewodnik
zewnętrzny
- folia
 folia
aluminiowa 
brak folia aluminiowa
grubość 50.0mm
szerokość 18.0mm
folia miedziana
grubość 25.0mm
szerokość 26.5mm
folia miedziana
grubość 40.0mm
szerokość 27.0mm
folia miedziana
grubość 25mm
szerokość 27mm
brak
Przewodnik zewnętrzny
- oplot
miedziany cynowany  miedziany miedziany cynowany 16x8x0.1mm   miedziany
16x6x0.12mm 
 miedziany
16x6x 0.12mm
miedziany
16x6x0.12mm
 miedziany
Izolacja
zewnętrzna
 PCV Y PCV PE PE PE PCV
Średnica zewnętrzna dielektryka 2,95mm ± 0,15mm 2,25 mm 3,9 mm 7,0mm ± 0,15mm 7,15mm ± 0,15mm 7,15mm ± 0,15mm -
Średnica zewnętrzna
ekranu
3,5mm ± 0,15mm - 4,5 mm  7,45mm ± 0,15mm 7,9mm ± 0,15mm 7,9mm ± 0,15mm 7,25
Średnica zewnętrzna
przewodu
 4,95mm ± 0,1mm 10,2 5,4 mm 9,8mm ± 0,15mm 10,3mm ± 0,2mm 10,3mm ± 0,2mm 10,6
Minimalny promień
zgięcia
62 mm  35 mm 75 mm 75 mm 50 mm -
Waga  - 153,6g/m 39g/m 107 g/m 130g/m 116g/m -
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Impedancja 50 ± 1 W 50 ± 2 W 50 ± 2 W 50 ± 2 W 50 ± 2 W 50 ± 2 W 50 ± 2 W
Oporność przewodnika wewnętrznego  - 5,8 W/km <15,0 W/km 3,5 W/km 3,15 W/km 4,0 W/km -
Oporność przewodnika zewnętrznego  - 5,5 W/km <17,0 W/km 10,7 W/km 7,85 W/km 11,05 W/km -
Pojemność  99,2 pF/m 101 pF/m 100 pF/m 82 pF/m 80 pF/m 80 pF/m -
Współczynnik
skrócenia
 0,67 0,66 0,79 0,81 0,83 0,83 -