Różne rodzaje radiotelefonów do wykorzystania w szczepach, drużynach


Radiotelefony UPR (uproszczona procedura rejestracji)
Radiotelefony LPD
Radiotelefony PMR
Radiotelefony CB